புரட்டாசி 06, 2046 – செப். 20, 2015 மாலை 3.30 பெங்களூரு