26-ஆம் ஆண்டு இலக்கியப் பரிசளிப்பு நிகழ்வு

தமிழ்நாடு கலைஇலக்கியப் பெருமன்றம், மாநிலக் குழு புது நூற்றாண்டுப் புத்தக இல்லம் (நியூ செஞ்சுரி புக் அவுசு) 26.09.2045 / 12.10.2014 ஞாயிறு மாலை  4.30 மணி திருச்சிராப்பள்ளி