புரட்டாசி 18, 2048 புதன் 04.10.2017  பிற்பகல் 3.00

இலயோலா கல்லூரி, சென்னை

திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் – கருத்தரங்கம்,

நூல் வெளியீட்டு விழா

அன்புடன் பா.இரவிக்குமார்

நிறுவனர், குறள்மலைச்சங்கம்

பேசி : 9543977077