புரட்டாசி 10, 2052 / 26.09.2021 ஞாயிறு மாலை 6.30

‘மகளிர் சிறப்பு’ இதழின் வெள்ளி விழா ஆண்டிற்குப் பாராட்டு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண்  Zoom  Meeting ID: 6191579931 
கடவுச்சொல்  passcode kuvikam123 
அல்லது 
இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib
youtube
இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38