புரட்டாசி 02, 2051 / 18.09.2020

வெள்ளிக்கிழமை மாலை இ.நே. 4.00

 

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை, இணையத் தமிழ்க்கூடல்

கூடலுரை : முனைவர் ஆ.முகம்மது முகைதீன், துபாய் : அமீரகத் தமிழர்கள்

தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன்

ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் சு.சோமசுந்தர்

 பதிவுப்படிவம்

https://tinyurl.com/y2a8p3ox

இணைப்பு

https://tinyurl.com/yxm3hu8w