மலாயாப் பல்கலைக்கழகம், மலேசியா
கலைஞன் பதிப்பகம், தமிழ்நாடு
இணைந்து நடத்தும்
பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு, கோலாலம்பூர், செட்டம்பர் 2020

பொருள் : அனைத்துத் துறை உலக ஆளுமைகள்