பங்குனி 29, 2052 / ஞாயிறு / 11.04.2021/காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094

புகு எண்: 12345

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல! இணைய அரங்கம் 4

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

உட் பொருள் : போற்றுதற்குரிய நூலல்ல பகவத்து கீதை!

வரவேற்புரை: கவிஞர் வேல் சுப்பராசு

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

 எழுத்தாளர் அறிவுக்கரசு

 வழக்குரைஞர் ஆ.வீரமர்த்தினி

ஒருங்கிணைப்பு, நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  கவிஞர் ஆற்காடு க.குமரன்

அன்புடன்

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்