கார்த்திகை 11, 2049 / செவ்வாய்/

27.11.2018 மாலை 6.05

80-51, 261ஆம் தெரு, கிளென் ஓக்கு,

புதிய யார்க்கு – என்.ஒய்.11004

மாவீரர் நாள்

  எழுச்சி உரை:  பெ.மணியரசன், தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்

 நினைவுரை: வி.உருத்திரகுமாரன், நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்

தொடர்பிற்கு:   917 8800 320