புரட்டாசி 06-07, 2050 ***  23-24.09.2019

பன்னாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

இயக்குநர்ஆசியவியல் நிறுவனம் 

 [ Dr.G.John Samuel,
Founder Director and Secretary
INSTITUTE OF ASIAN STUDIES]

சோழிங்கநல்லூர் (அஞ்சல்), செம்மஞ்சேரி, சென்னை 600 119

மின்னஞ்சல்:    info@instituteofasianstudies.com

தொலைபேசி:   24500831, 24501851 , பேசி:           9840526834

இணையத்தளம்:  www.instituteofasianstudies.com

 

 பேராசிரியர் ஆறுமுகம் பரசுராமன்

தலைவர், பன்னாட்டுத் திருக்குறள் நிறுவம்,

மொரிசியசு

 

முனைவர் மு.இராசாராம் இ.ஆ.ப.

தலைவர்,

பன்னாட்டு அமைதிக்கான திருக்குறள் நிறுவம்

சென்னை