அன்புள்ள நண்பர்களே,
தமிழர் திருநாள், பொங்கல் திருநாள், காணும் பொங்கல் ஆகியவற்றை முன்னிட்டுக்
கிண்டில் செயலி மூலம் அமேசான் பதிப்பான

‘ வெருளி அறிவியல் ‘ நூலை

இந்திய நேரப்படி: தை 01, 2051 / சனவரி 15, 2020 அன்று நண்பகல் 1:30 மணி முதல் தை 03, 2051 / சனவரி 17, 2020 அன்று நண்பகல் 1.29 வரை இலவயமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
அறிவியல் தமிழில் ஆர்வம் உள்ளவர்களும்
சொல்லாக்கங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவர்களும்
பொதுஅறிவுச் செய்திகளில் நாட்டம் கொண்டவர்களும்
இவ்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுகிறேன்.
உலகில் எந்த மொழியிலும் இல்லாத அளவிற்கு 2300 நோய் வகைகளைத் தொகுத்துத் தந்துள்ள
இந்நூலுக்கு 5 உடுக்குறியிட்டு ஊக்கப்படுத்துமாறும் வேண்டுகிறேன்.
அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்