வணக்கம்.

சேக்கம் சமூகசேவை அமைப்பு வழங்கும்

‘அதற்கும் அப்பால்’ நிகழ்ச்சிக்கான பதிவுகள்,

  பங்குனி 22, 2048, செவ்வாய் ஏப்பிரல் 04,

  பங்குனி 23, 2048, புதன்கிழமை, ஏப்பிரல் 5 

ஆகிய நாள்களில் இடம்பெறவுள்ளன.

உங்களையும் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்.

 

முதல்பதிவு வருகை: மாலை 6.00 மணி

இரண்டாம் பதிவு வருகை: மாலை 7.30 மணி

 

இடம் :  இரா அரண்மனை விருந்துக்கூடம்

 [ ERAA Palace Banquet Hall, 10 Karachi Dr, Markham, ON. L3S 0B6 (Markham & North of Steeles)]

 

முதல்நாள், செவ்வாய், மாலை 6.30;  கலந்துரையாடல் தலைப்பு :

குடும்ப வளர்ச்சிக்குக் கூடிய பங்களிப்பது ஆண்களா பெண்களா?

செவ்வாய் இரவு 6.00 மணிக்குரிய கலந்துரையாடல் தலைப்பு :

  காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதால் வன்முறைகள் அதிகரிக்கிறதா?                                                                                                                                              

 புதன் மாலை 6.30 மணி உரையாடலுக்கான தலைப்பு

பிள்ளைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் பெற்றோர் தவறுகிறார்களா?

 புதன் கிழமை இரவு 8.00 மணி கலந்துரையாடலுக்கான தலைப்பு:

மது மற்றும் போதைப்பொருள்களின் கட்டுப்பாட்டைத் தளர்த்துவது வரவேற்கக்கூடியதா?

உங்களுடைய வருகையை  416-464-3551  அல்லது 416-797-1517 எண்ணில் பேசி உறுதி செய்க.

அல்லது sacem1983@gmail.com மின்வரிக்கு மின்னஞ்சலிடுக.

சேக்கம் அமைப்பு

SACEM Board

www.sacem.ca

sacem1983@gmail.com