தமிழே விழி !                                                                                             தமிழா விழி  !

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்

இணைய உரையரங்கம்:

திருவள்ளுவரை மதச்சிறையில் தள்ளாதீர்

 

திருவள்ளுவர்01

மார்கழி 11, 2052 ஞாயிறு 26.12.2021 காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09(map)

 வரவேற்புரை: செல்வி வானிலா

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

பொழிஞர்:

திருக்குறள் ஆராய்ச்சி யறிஞர் பேரா.வெ.அரங்கராசன்

முனைவர் இர.அர.கீதா

சிறப்புரை:

கலைஞர் செம்மொழி விருதாளர் திருக்குறள் தலைமைத் தூதர்

முனைவர் கு.மோகன்ராசு

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : திரு.ப.சிவக்குமார்

அன்புடன்

 தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்