வைகாசி 11, 2047 / மே 24, 2016

மாலை6.30 – 9.00

சிறப்புரை : பெ.மணியரசன்

–  முடியவில்லை மொழிப்போர்

அழை-திருவாரூர், இலக்கிய  வ.கழகம்01 : azhai_il.va.kazhakam_thiruvaarur_75_01 அழை-திருவாரூர், இலக்கிய  வ.கழகம்02 :azhai_il.va.kazhakam_thiruvaarur_75_02