தமிழே விழி!                                                                   தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 6

உபநிடதங்கள் உயர்ந்தவையா?

வைகாசி 23, 2052 ஞாயிறு  06.06.2021 காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி இர.திவ்வியா

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

புலவர் அ. துரையரசி,

        இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்

புலவர் ச.ந.இளங்குமரன்,

      நிறுவர், வையைத் தமிழ்ச் சங்கம்

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : செல்வி அ.சபானாபானு

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்