மாசி 04, 2051 ஞாயிற்றுக்கிழமை
16.02.2020 மாலை 5.00

குவிகம் இல்லம்,

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை

உற்றுநோக்கு – எசு.இராமகிருட்டிணன்

நாடகத்தின் ஒளிவடிவம் திரையிடலும் அது குறித்த உரையாடல்களும்