வைகாசி 23, 2051 வெள்ளி 05.06.2020 மாலை 5.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

கூடலுரை : தமிழும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் –  முனைவர் சி.சிதம்பரம்