ஆடி 19, 2050 – 04.08.2019

உலக உத்தமர் காந்தியடிகள்

தமிழ்க்கவிஞர்களின் கவிதாஞ்சலி

கல்லாடனார் கல்விக் கழகம், புதுச்சேரி

பங்களிப்புக் கட்டணம் உரூ.500/-

கவிதைகள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

முனைவர் மு.கலைவேந்தன்

நிறுவனர் – தலைவர், உலகத் தமிழ்க்கவிஞர்கள் மா மன்றம்

153, வடக்கு வீதி,  திருவையாறு 613 204, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்