மாசி 23,2051/06.03.2020
வெள்ளிக்கிழமை முற்பகல் 11.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம்,மதுரை
தமிழ்க்கூடல்
உரை: முனைவர்  செ.நிருமலாதேவி:

சு.சமுத்திரத்தின் புதினங்களில் பெண்கள்

சு.சமுத்திரம்