திருக்குறள் உலக நூல் – மாநாட்டுக் கால்கோள் விழா
நூல்கள் வெளியீட்டு விழா
விருதுகள் வழங்கும் விழா
நிறுவனர் திருக்குறள் முனைவர் சாந்திமோகனராசு
அவர்களின் 72 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா

இடம்: வள்ளுவர் கோட்டம், சென்னை
நாள் புரட்டாசி 25, 20501 சனி 12.10.2019
காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை