திராவிடர் ஒன்றியச் சமத்துவக் கழகம்

இணையக்(Zoom) கருத்தரங்கம் 16

 

ஆவணி 11, 2052

ஞாயிறு 27.08.2021

மாலை 6.30

என் பார்வையில் திருக்குறள் பொழிவு 3

சிறப்புரை : தோழர் தியாகு

பொதுச்செயலர், தமிழ்த்தேசிய விடுதலை இயக்கம்

குறி எண் (Meeting ID ) : 834 6167 5237

கடவுச் சொல் :  202020

இவண்

தகடூர் சம்பத்து

98427 87845 /  88704 87845

வலையொளி (you tube) நேரலை  Dhiravidam 1944