கவிதை உறவு 45ஆம் ஆண்டு விழா, சென்னை

வைகாசி 04, 2048 / மே 18, 2017

மாலை 4.45

நூல்கள் வெளியீடு

பரிசளிப்பு

விருது வழங்கல்

மலர் வெளியீடு

(படங்களை அழுத்திப் பார்க்கவும்)

– ஏர்வாடியார்