பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), புதுச்சேரி

மயிலம் பரிமளவேல் தமிழ் உயராய்வு மையம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் காலந்தோறும் முருகன்

பன்னாட்டு ஆய்வுக் கருத்தரங்கம்

மார்கழி 6, 2045 / திசம்பர் 21, 2014
காலை 9.30 முதல் மாலை 4.30

invitation-MuRUGAN_KARUTHARANGAM-PUTHUVAI-2014