குவிகம் இலக்கிய வாசல்
குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல்
கார்த்திகை 26, 2052 ஞாயிறு 12.12.2021
மாலை 6.30


சிரம் தள்ளிய சரம்
சிறப்புரை :

அ.கி.வரதராசன்


நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும். நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம். நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Zoom Meeting ID: 6191579931 –
கடவுச்சொல் / passcode kuvikam123
அல்லது இணைப்பு https://bit.ly/3wgJCib

வலையொளி youtube இணைப்பு : https://bit.ly/3v2Lb38