குவிகம் இணைய அளவளாவல்

கார்த்திகை 19, 2052 ஞாயிறு

5.12.2021 மாலை 6.30                  

அறிமுகம் : செந்தூரம் செகதீசு 

                         இரம்யா வாசுதேவன்

 

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு  தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123   
அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09