சாதிவெறி ஆணவப்படுகொலை எதிர்ப்பு மாநாடு

சித்திரை 04, 2047 / ஏப்பிரல் 17, 2016 

காலை 10.00 – இரவு 10.00

கோயம்புத்தூர்

 

அழை-சாதிவெறிஆணவப்படுகொலைஎதிர்ப்புமாநாடு : azhaai-chaathiethirppu

 தமிழ்நாடு சாதி மறுப்பு மக்கள் கூட்டியக்கம்