ஆடி 22, 2051 வியாழன் 06.08.2020

இரவு 7.00

நவீன விருட்சமும் குவிகம் இலக்கிய வாசலும் இணைந்து

எழுத்தாளர் சா.கந்தசாமிக்கு நடத்தும்

இணைய வழி நினைவேந்தல்