ஆடி 31, 2046 /  ஆக. 16, 2015

உலகச்சித்த மருத்துவ அறக்கட்டளைத் தொடக்கம்

நலம்காக்கும் சித்த மருத்துவம் பாகம் 1 – நூல் வெளியீடு

சித்த மருத்துவ இணையத்தளம் தொடக்கம்

azhai_chithamaruthuvam-muperumvizhaa01 azhai_chithamaruthuvam-muperumvizhaa02

தமிழ் மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்திற்கு ஒரு விழா எடுக்க ஆயத்தமாகி வருகிறோம்..
தமிழகம் முழுதும் இருந்து  250க்கும் மேற்பட்ட சித்த மருத்துவர்கள் கலந்துகொளும் இந்த விழா வரும் ஆடி 31 /  ஆக. 16 அன்று நடைபெற இருக்கிறது.  முன்பதிவு   தேவை என்பதால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சலில்

தொடர்புகொள்க:-

info@WorldSiddha.org
-ச.பார்த்தசாரதி