பாளையங்கோட்டை

மேலும் வெளியீட்டகத்தின்

 

விருது வழங்கலும் கலந்துரையாடலும்

 

26.09.2045 / 12.10.2014 ஞாயிறு

மாலை  4.00 மணி

இக்குசா மையம், சென்னை

azhai_ilakkiyavimarsanvirudhu