ஆனி 13, 2046 / சூன் 28, 2015  ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.00


மருதம் அரங்கு,  திருச்சிராப்பள்ளி

தென்னகக் கலை இலக்கிய வளர்ச்சிக் குழு

azhia-chilappathikaaravizhaa-thiruchi