தை 17, 2047 / சனவரி 31, 2016

காலை 10.00 முதல் மாலை 4.00 வரை

சென்னை

சீனவானொலி நேயர் கருத்தரங்கம்01 :azhai-cheenavanoli-01 சீனவானொலி நேயர் கருத்தரங்கம்02 :azhai-cheenavanoli-02

இதழியல்-தொடர்பியல்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு- புதுச்சேரி தொடர்பியல் ஆசிரியர்கள் பேரவை

 அனைத்திந்திய சீன வானொலி நேயர் மன்றம்