வணக்கம்.

சென்னைக் கம்பன் கழகத்தின்  ஆண்டு விழா வருகிற

ஆடி 28,29&30, 2047 / 12,13&14.08.2016

ஆகிய நாள்களில் நடைபெற இருக்கிறது.

தாங்கள், தங்கள் உறவு நட்புடன் வருகை தர வேண்டுகிறேன்.

அழை-கம்பன்விழா01 ; azhai-Kamban-Vizha-42ndYear_Page_01

 

என்றென்றும் அன்புடன்

இலக்கியவீதி இனியவன்