தமிழ்த்துறை

கே.எசு.இரங்கசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரி,

திருச்செங்கோடு

காவியா பதிப்பகம்

இறுதிநாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஆர்வமுள்ளவர்கள் உரியவர்களிடம் தொடர்பு கொண்டு அறிக.

அழை - தேசியக் கருத்தரங்கம் - திருச்செங்கோடு01 :azhai_ilakkiyam_karutharangam02

அழை - தேசியக் கருத்தரங்கம் - திருச்செங்கோடு 01 : azhai_ilakkiyam_karutharangam03