தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

ஆளுமையர் உரை 4,5 & 6 : இணைய அரங்கம்

ஆனி 02 , 2053 ஞாயிறு சூன் 19, 2022, காலை 10.00

ஆளுமையர் உரைகள் :  தமிழும் நானும்

மு.முத்துராமன்

தலைவர், திருவனந்தபுரம் தமிழ்ச் சங்கம்.

பொதுச்செயலாளர், அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச் சங்கப்பேரவை

இதழாளர் மும்பை குமணராசன்

நிறுவனத்தலைவர், இலெமுரியா அறக்கட்டளை, மும்பை 

தில்லி முகுந்தன்

செயல் தலைவர், அனைத்திந்திய தமிழ்ச்சங்க பேரவை

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)                              

வரவேற்புரை: தமிழாசிரியை உரூபி                         

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  திரு.ப.சிவக்குமார்