வைகாசி 19, 2050 ஞாயிறு 02.06.2019

மாலை 4.00

இடம் : திருக்குறள் பேரவை

22அ, ஆறாம் முதன்மைச்சாலை, நங்கை நல்லூர், சென்னை 61

கவியரங்கத் தலைமை : திரு சொ.பத்மநாபன்

கருத்தரங்கத் தலைமை : திருக்குறள் பா.தாமோதரன்

அன்புடன்

த.மகாராசன்

அமைப்பாளர், 24, கலைமகள் தெரு

புழுதிவாக்கம்,சென்னை 600 091

பேசி 044 – 2242 1983 ;  98412 91492