ஆடி 05, 2050 – 21.07.2019
ஞாயிறு மாலை 5.00

கொங்கு திருமண மண்டபம், கோவை சாலை, கரூர்

முனைவர் வா.செ.குழந்தைசாமி

கல்வி-ஆய்வு அறக்கட்டளை

தமிழ் மேம்பாட்டு விருது வழங்கு விழா பாராட்டுவிழா

 ப.தங்கராசு, தலைவர்
பேசி : 99524 22179