நிகழ்ச்சி நிரல்

செம்மொழித் தமிழ்: வரலாறு, இயல்புகள், பயன்பாடு
உரை: பேராசிரியர் அ.சண்முகதாசு

சிறப்பு விருந்தினர்கள் உரை:

பேராசிரியர் அ.யோ.வ.சந்திரகாந்தன்
முனைவர் பார்வதி கந்தசாமி
திரு.குணரட்ணம் இராசுகுமார்

ஆனி மாத இலக்கிய நிகழ்வுகள்
தொகுப்புரை: திருமதி செயகௌரி சுந்தரம்

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை

இடம்: மெய்யகம்
[3A, 5637, Finch avenue East,
Scarborough,
M1B 5k9]

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்

semmozhi urai