அருள்தரு ஒளவைத் திருக்கோயில்
திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழா
திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழா
நாட்டுப்புற இசை நிகழ்ச்சி


ஒளவைத் தமிழ் வாழ்வியல் கருத்தரங்கம்

வைகாசி 20,21,22,23, 2053 * 03-06.06.2022

ஒளவைக்கோட்டம், திருவையாறு, தமிழ்நாடு