ஆனி 30, 2049 – சனி – 14.07.2018 – வடலூர் 

காலை 9.00 முதல் மாலை 5.00 வரை