மார்கழி 22 – 24,  2046 / சனவரி 07 – 09, 2016

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி

சிரீ சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி, தேவகோட்டை
உலகத் திருக்குறள்பேரவை, குன்றக்குடி

புதுநூற்றாண்டு புத்தகநிலையம் (என்.சி.பி.எச்சு.), சென்னை

உலகத் தமிழ்ப்பண்பாட்டு இயக்கம், புதுக்கோட்டை

மலேசியத் தமிழ் இலக்கியக்கழகம், மலேசியா

சாமியா அறநிறுவனம், சிங்கப்பூர்