ஐப்பசி 24, 2049 சனிக்கிழமை 10.11.2018

காலை 11.00

 இந்திய அலுவலர்கள் சங்க அரங்கம், இராயப்பேட்டை

திருவாட்டி தாமரைச்செல்வி செங்குட்டுவன்

படத்திறப்பும் நினைவேந்தலும்