வைகாசி 26, 2052 / 30.05.2021

ஞாயிறு காலை 10.00

தோழர் எசு.என்.நாகராசன் நினைவேந்தல்

கூட்ட எண்: 864 136 8094
புகு எண்: 12345

அணுக்கி இணைப்பு:

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09