முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் நூற்றாண்டு

மாநிலக் கருத்தரங்கம்

அண்மைக்கால ஆய்வுகள் காட்டும்

தமிழ்நாட்டு  வரலாறு

நாள் :  சித்திரை 04 & 05, 2054 ++++++ 21& 22.09.2023

இடம் : தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

பத்து அமர்வுகள் – விவரம் அழைப்பிதழில்

முதல் அமர்வில்  மூன்றாவது கட்டுரையாளர்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – இலக்குவனார் குறிப்பிடும் மாமூலனார் புலப்படுத்தும்வரலாற்றுச் செய்திகள்