நாம்தமிழர், பிரான்சு - azhai_naamthamizhar,france

நாம் தமிழர்,  பிரான்சு எழுச்சியுடன் கூடிய வித்திகை மங்கல நிகழ்வு

 

இணையம் வாயிலாக வாழ்த்துரை – செந்தமிழன் சீமான்
எழுச்சியுரை – பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம் (தமிழ்நாட்டில் இருந்து செல்கிறார்)

நாள்: 06-03-2016
[இடம்: Gandhi 15 rue de la longueral 91270 vigneux sur seine]
நேரம்: பிற்பகல் 15 மணி முதல் 19 மணி வரை
(போக்குவரத்து:  தொடர்வண்டித் RER-D இறங்கும் இடம் VILLENEUV-SAINTGEORGES)
தொடர்புக்கு: 0781753203, 0758559417