தை 17, 2050 / 31.01.2019 வியாழன் மாலை 5.45

கிளை நூலகம்,7,  இராகவன் குடியிருப்பு 3ஆவது தெரு,   சாபர்கான் பேட்டை, 
சென்னை

சென்னை (காசி திரையரங்கு அருகில் உள்ள சந்திப்பிலிருந்துஅசோக்கு நகர் நோக்கி வரும் நேர் தெரு)

விருட்சமும் நண்பர்கள் வட்டமும்  இணைந்து நடத்தும் எட்டாவது கூட்டம்

தலைப்பு : நாலடியார் சில குறிப்புகள்

தொடர் உரை :- முனைவர் வ. வெ. சு

நண்பர்கள் வட்டம்

தொடர்புக்கு : அழகியசிங்கர்

தொலைபேசி எண் : 9444113205

நூலகம் அடைய