மாசி 09, 2052 ஞாயிறு 21.02.2021

மாலை 7.00

கருநாடகத் தமிழ்ப்பத்திரிகையாளர் சங்கம்

கருநாடகத் தமிழ்ப்பள்ளி -கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கம்

இலெமூரியா அறக்கட்டளை

இணைந்து வழங்கும்

பன்னாட்டுத்தாய்மொழி நாள்

தலைமை: திரு சு.குமணராசன்

சொற்பொழிவு: கவிஞர் முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்

நெறியாள்கை: ந.முத்துமணி

அடையாள எண்:862 1593 5438

கடவுக்குறி:  111222