நானும் எனது நிறமும்

–  ஓவியர் புகழேந்தியின்

தன் வரலாற்று நூல் வெளியீட்டு விழா

மாசி 28, 2048 / மார்ச்சு 12, 2017 மாலை 6.00