அழை-பனுவல்- புதிய தமிழ் ஆய்வு08 ; azhai_panuval_puthiya-thamizh-amarvu08

புதிய தமிழ் ஆய்வுகள் – அமர்வு 8

 

நாள்:கார்த்திகை 04, 2047 / 19-11-2016 சனிக்கிழமை மாலை 5.30

 

இடம்: பனுவல் புத்தக நிலையம், திருவான்மியூர்

ஆய்வுப் பொருள்: தொலைக்காட்சி ஊடகம் – ஓரு பார்வை

ஆய்வுரை வழங்குபவர்:

சுரேசு பால்,

துறைத் தலைவர், காட்சித் தொடர்பியல் துறை (Dept. Of Visual Communication),

இலயோலா கல்லூரி

 

ஆய்வுரைச் சுருக்கம்:

தொலைக் காட்சி ஊடகம் இந்தியாவில் வேர்விட்ட வரலாறு – இந்த ஊடகத்தின் தன்மைகள் – நிகழ்ச்சி வகைகள் – பொருளாதார அடிப்படைகள் – சட்ட முறையிலான கட்டுப்பாடுகள் – பார்வையாளார்கள் – தொலைக்காட்சி  பண்பாடு – சித்தரிப்புகளின் அரசியல் – தொலைக்காட்சி ஊடக ஆய்வுகள்.

www.panuval.com | fb.com/panuval | twitter.com/panuval