சித்திரை 20, 2046 / மே 03, 2015
புலவர் செம்பியன் நிலவழகன் தலைமையில் கவியரங்கம்
புலவர்  கோ.பார்த்தசாரதி நடுவராக உள்ள பட்டிமன்றம்
அழைக்கிறார் த.மகாராசன்

Periyar-Palli-May2015