வைகாசி 28, 20418 / சூன் 11, 2017 காலை 10.00

வாணி பெருமனை(மகால்), சென்னை 600 017

கவிதை உறவு வழங்கும்
கவிஞர் தாமரைக்குளம் ப.தருமராசு
படைத்துள்ள

‘உலகெலாம் உணர்ந்து’

– கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா