பெரியார் அம்பேத்கர் மார்க்குசு சிந்தனைக் களம்
தோழர் தியாகு இணையவழி உரை
“முத்துநகரில் இரத்தக் குளியல்”

ஆவணி 17, 2053 / 02.09.2022
இரவு 7.00 – 10.00 மணி

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09

கூட்ட எண்: 864 136 8094
நுழைவு எண்: 12345

Meeting ID: 864 136 8094
Passcode: 12345

அலைபேசி வழி / One tap mobile

+16465588656,,8641368094#,,,,*12345# US (புது யார்க்கு / New York)

+13017158592,,8641368094#,,,,*12345# US (வாசிங்கடன் கொ.மா. /Washington D.C)

இருப்பிடத்திற்கேற்ற அழைப்பு எண் / Dial by your location

+1 646 558 8656 US (புது யார்க்கு / New York)

+1 301 715 8592 US (வாசிங்கடன் கொ.மா. / Washington D.C)

+1 312 626 6799 US (சிக்காகோ /Chicago)

+1 669 900 9128 US (சான் சோசு / San Jose)

+1 253 215 8782 US (தக்கோமா / Tacoma)

+1 346 248 7799 US (ஊசுட்டன் /Houston)

உங்கள் இருப்பிட எண் அறிய / Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kb9tpSCitW ]

ஒருங்கிணைப்பாளர் : thozharthiagu.chennai@gmail.com